Loading...

bg blur
bg blur

ISO 50001 Standardı ve Enerji Yönetim Sistemi

Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

ISO 50001 Standardı ve Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Standardı ve Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak şirketlerin enerji verimliliğini artırmaları, enerji tüketimlerini azaltmaları ve karbon ayak izlerini düşürmeleri amaçlanmaktadır. Ancak, bu amaçları gerçekleştirmek için bir enerji yönetim sistemi (EYS) ve buna uygun bir yazılım gerekmektedir.

ISO 50001, EYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sunar. Bu standart, bir şirketin enerji yönetimine yaklaşımını belirlemesine ve enerji performansını ölçmesine, izlemesine ve raporlamasına olanak tanır. Ayrıca, ISO 50001, enerji yönetim sistemlerinin sertifikalandırılmasına izin verir ve bu, bir şirketin enerji verimliliği hedeflerini karşıladığını kanıtlamak için önemli bir araçtır.

EYS, enerji verimliliği hedeflerini belirlemek ve izlemek, enerji kullanımını analiz etmek, enerji tasarrufu fırsatlarını tanımlamak ve enerji tüketimini azaltmak için kullanılan bir yönetim sistemi çerçevesidir. Bu süreçte, doğru verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması önemlidir. DAMS Enerji modülü, Kubey Teknoloji tarafından geliştirilen bir yazılım aracı olarak, EYS verilerinin toplanması, analizi ve yorumlanmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

DAMS Enerji modülü, EYS verilerinin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına yardımcı olan bir yazılımdır. Bu yazılım, bir şirketin enerji tüketimini izleyerek, enerji tasarrufu fırsatlarını belirleyerek, enerji tüketimini azaltarak ve karbon ayak izini düşürerek enerji verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Kısacası, ISO 50001 ve EYS, enerji verimliliği hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan bir yönetim sistemi çerçevesidir. Kubey Teknoloji'nin DAMS Enerji modülü, bu süreci daha da kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu modül, şirketlerin enerji tüketimini analiz etmelerine, enerji tasarrufu fırsatlarını tanımlamalarına ve enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, şirketler hem enerji maliyetlerini azaltabilir hem de çevresel etkilerini en aza indirebilirler.