Loading...

bg blur
bg blur

Sağlık Sektöründe ERP Çözümlerinin Avantajları

Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

Sağlık Sektöründe ERP Çözümlerinin Avantajları

Devlet kurumları ile entegre çalışır.

Sektör aynı olsa da her kurumun ihtiyaçları farklıdır. ERP yazılımları sağlık sektöründeki her alan ve firmaya özel çözümler sunar. Bilgi, analiz, performans bilgilerine ulaşım imkânı ile maliyetlerde belirgin azalma, kaynakların daha etkin kullanımı ve verimlilikte artış sağlar. Ayrıca sağlık sektörü için çok önemli bir faktör olan Sağlık Bakanlığı, SGK, Gümrük Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilgili devlet kurumları tarafından yapılan tüm güncelleme ve değişikliklere hızlı bir şekilde entegre olabilir.

İdari yönetimi kolaylaştırır.

ERP çözümleri; sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastaneler, eczaneler, tıbbi ekipman ve medikal ürün firmaları, tıbbi tahlil ve görüntüleme laboratuvarları, optik firmaları gibi kurum ve kuruluşlara pek çok hizmet verir. Hastaların bilgilerine ve geçmiş döneme ait yaptığı işlemlere ulaşılarak hasta ilaç eşleşmesi yapılmasını sağlar. ERP programları sektördeki çalışanların maaş, bordro, mesai, izin gibi şirket ve kurum içi tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin takibine yönelik İnsan Kaynakları Modülü sunar. Muhasebe Modülü ile kurumların tüm gelir gider hesapları, evrak takipleri bu programlar üzerinden kolay bir şekilde takip edilir ve muhasebesel olarak maliyet analizleri oluşturulur. Bütçe Yönetim Modülü ile firmalar bütçelerini takip edip bütçe planlaması oluşturarak buna göre bütçe politikası belirler. CRM Modülü ile müşteri memnuniyeti ölçülerek bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artıracak çalışmaların yapılması sağlanır.

 

Ürün bilgilerini özelleştirir.

ERP’nin bünyesinde bulundurduğu Satın Alma Modülü ile teklif, anlaşma ve sipariş süreçleri yönetilirken Stok Yönetimi Modülü ile firmanız için gerçekleştirilen tüm siparişlerin lot/parti/seri bazında takip ve kontrolü gerçekleşir. Ayrıca e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter başta olmak üzere tüm e-Dönüşüm uygulamalarının sistem üzerinden düzenleme ve resmi kurumlara bildirimi yapılır. Sağlık Bakanlığına ilaç takip bildirimi yapmakla yükümlü mükelleflerin İlaç Takip Sistemine (İTS) ilaç bildirimleri sağlanır. ERP yazılımlarının içerdiği İmalat Yönetim Sistemi ile tüm sağlık ürünlerinin üretim aşamasında kullanılan makine ve cihazların çalışma durumu periyodik olarak takip edilir. Depo Yönetim Modülü ile ürünlerin tüm depo hareketlerine, depodan giriş ve çıkış bilgilerine ulaşılır. Optik firmaları için geliştirilen programlarda gözlüklerin modeli ve kullanılan cam özellikleri sağ ve sol göz için ayrı ayrı kaydedilir.

Kolay ulaşım sağlar.

ERP yazılımları ile birlikte sunulan Mobil İş Zekâsı Uygulamaları ile sağlık alanında baştan sona tüm bu süreçler telefondan takip edilerek bilgilere anlık olarak her yerden ulaşılabilir. Bulut Çözümler ile veriler ne kadar büyük olursa olsun güvenli şekilde yedeklenerek verilerin kaybolması önlenir.