Loading...

bg blur
bg blur
Shape
Shape
Shape

DAMS (Document Analysis Menagement System)

Mitaş Civata, üretim süreçlerindeki kayıpları en aza indirmek ve verimliliği artırmak amacıyla Kubey'in geliştirdiği DAMS (Document Analysis & Management System) yazılımını kullanmaktadır. DAMS, işletmelerin ve fabrikaların kaynak kullanımını optimize ederek zamandan maksimum tasarruf sağlar ve üretimdeki kayıpları en aza indirir.

DAMS'in Mitaş Civata için sağladığı faydalar arasında:

   Kayıpların Azaltılması: Üretim süreçlerindeki belge yönetimi ve kalite kontrol işlemlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, işletmenin kayıplarını minimum seviyeye indirir.

   Verimlilik Artışı: İşleyiş süreçlerinin hızlandırılması ve optimizasyonu sayesinde, işletme daha fazla üretim yapabilir ve gelişim sürecine hızla adapte olabilir.

   Maliyet Düşüşü: Firma içi tüketimlerin azaltılması ve iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, maliyetleri düşürür ve karlılığı artırır.

   Çevresel Duyarlılık: Kâğıt kullanımının azaltılması ve dijital belge yönetimi sayesinde çevresel etki en aza indirilir, işletme çevresel sürdürülebilirlik konusunda liderlik yapar.

Bunların yanı sıra, Mitaş Civata DAMS'in diğer modüllerinden de faydalanmaktadır:

   FMEA (Hata Türü ve Etki Analizi): Ürün veya süreçlerde olası hataların tespiti ve bunların etkilerinin değerlendirilmesi için kullanılır.

   Düzeltici Faaliyet: Oluşan hataların nedenlerini tespit edip düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

   G8D (Global 8 Disiplin): Kalite problemlerinin kök nedenlerinin belirlenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi için kullanılan bir problem çözme metodolojisidir.

   Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): İşçi güvenliği için gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanların yönetimini sağlar.

   Uygunsuzluk Bildirimi: İşletme içinde meydana gelen uygunsuzlukların raporlanmasını ve takibini sağlar.

   SDS (Güvenlik Veri Sayfası): Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı hakkında bilgi sağlar.

   Atık Yönetimi: Üretim süreçlerinde oluşan atıkların yönetimini sağlar.

   Cihaz Kalibrasyon: Üretimde kullanılan ölçüm cihazlarının doğruluğunun ve hassasiyetinin periyodik olarak kontrol edilmesini sağlar.

   Aksiyon Yönetimi: Belirlenen hedeflere ulaşmak için alınan aksiyonların izlenmesini ve yönetimini sağlar.

   Doküman Bilgi Yönetimi: Firmaya ait tüm dokümanların, standartların ve prosedürlerin yönetimini sağlar.

   Polivalans: İşçilerin birden fazla görevi üstlenebilmesini sağlayarak esneklik ve verimlilik sağlar.

DAMS, Mitaş Civata'nın işletme yönetimi ve kalite kontrol süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Portfolio
Portfolio
Portfolio
Blur
Blur

Proje Bilgileri

  • Müşteri Adı: Mitaş Civata
  • Proje: DAMS (Document Analysis Menagement System)
  • Kullanılan Teknoloji:
Portfolio