Loading...

Doküman Bilgi Yönetimi

Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

Doküman Bilgi Yönetimi

Kalite yönetim sistemi içinde doküman yönetimi, bir organizasyonun dokümanlarının oluşturulması, sınıflandırılması, değiştirilmesi, onaylanması, dağıtılması, saklanması ve imha edilmesini kapsayan bir süreçtir. Bu süreç, organizasyonun kalite yönetim sistemi belgelerini yönetmek, korumak ve güncellemek için tasarlanmıştır.

Doküman yönetimi, kalite yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. Kalite yönetim sistemi belgeleri, organizasyonun kalite politikalarını, prosedürlerini, talimatlarını, formlarını, kayıtlarını ve diğer dokümanlarını içerir. Bu dokümanların doğru yönetimi, kalite yönetim sisteminin etkinliği açısından kritiktir.

Doküman yönetimi süreci, bir organizasyonun belirli bir dokümanın oluşturulmasından başlayarak, kullanım ömrü boyunca tüm dokümanların takibini ve yönetimini içerir. Doküman yönetimi süreci, bir dokümanın güncel tutulmasını, doğru sınıflandırılmasını, gerektiğinde onaylanmasını ve yayınlanmasını, değişikliklerin takibini ve yönetimini ve süresi dolmuş dokümanların imha edilmesini içerir.

Bir organizasyonun kalite yönetim sistemi belgeleri, uluslararası standartlar veya yasal gereklilikler tarafından belirlenmiş belirli gereksinimlere uygun olmalıdır. Bu nedenle, doküman yönetimi süreci, belgelerin doğru bir şekilde takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayarak organizasyonun kalite yönetim sistemi belgelerinin uygunluğunu ve etkinliğini sağlar.